שמחים לעדכן שהגריי חזר לפעילות, מוזמנים להתקשר אלינו לפרטים נוספים