>
<

Andromeda

6-12 אורחים

חדר אנדרומדה המלכותי משרה אווירה מהמיתולוגיה היוונית, הכוכבת שבך תצא למסע בלתי נשכח על כנפי ההיסטוריה המוזיקלית ותכתיר אותך כאמזונה הבאה של עולם הקצב והמנגינה.

 

UP

חדר NAME

10-20 אורחים