שמחים לעדכן שהגריי חזר לפעילות, מוזמנים להתקשר אלינו לפרטים נוספים

תקנון

GRAY STAR​

 

תקנון השימוש באתר

 1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, כפי שיהיו מעת לעת – קראו אותם בקפידה. השימוש באתר האינטרנט או ביצוע הזמנה באמצעותו מהווים אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
 2. באמצעות האתר ניתן להזמין מקומות במועדון הגריי סטאר ולהכין מראש רשימות שירים לקראת הביקור במקום.
 3. רשאי להשתמש באתר ולבצע הזמנות מי שהוא אזרח או תושב מדינת ישראל, האוחז בתעודת זהות תקפה בן 18 ומעלה, או חברה או שותפות הרשומות כדין בישראל, שבידיו כרטיס אשראי תקף מיום ביצוע הרכישה ועד להשלמתה, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל , ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל.
 4. בעת ביצוע ההזמנה תידרשו למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה. על פי חוק אין חובה למסור פרטים אלו ומסירת פרטים אלו תלויה ברצון המשתמש בלבד. עם זאת,ללא מסירת הפרטים המבוקשים לא ניתן יהיה לבצע את הרכישה.
 5. גריי סטאר תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
 6. הגשת פרטים כוזבים עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לגריי סטאר ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה. לגריי סטאר שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 7. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
 8. לאחר סיום תהליך ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה בנוסף ישלח אליכם אישור ההזמנה בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. במועד אליו הוזמנו המקומות ימתינו כרטיסיכם בדלפק הכניסה. יש להגיע עם אמצעי התשלום שאיתו בוצעה ההזמנה ועם תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי למען זיהוי.
 9. תפוסת החדרים מוגבלת והזמנת חדר מותנית בכך שמספר האורחים לא יעלה על התפוסה המקסימלית לחדר. לכן עדכון הזמנה באופן שיגדיל את מספר המשתתפים מותנית בתפוסת החדר שהוקצה או בקיומו של חדר פנוי שלא הוזמן אותה עת.
 10. מחיר ההזמנה נקבע לפי מספר האורחים שישתמשו בחדר. לכל חדר מספר משתתפים מוגבל מכמות מינימלית ועד לכמות מקסימלית שאין לחרוג מהם. הכרטיסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 11. מדיניות ביטולים: ניתן לבטל הזמנות אשר בוצעו באתר עד 48 שעות לפני המועד אליו הוזמנו החדרים בתוספת של 5% דמי ביטול. ביטול הזמנות לאחר 48 שעות לפני מועד ההזמנה לא יקנה זיכוי כספי כלשהו.
 12. אתר האינטרנט של הגריי סטאר מאפשר קנייה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי.
 13. לגריי סטאר הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
 14. הופעת כרטיסים באתר אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
 15. אנו עושים כמיטב יכולתנו באמצעים העומדים לרשותנו לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, הואיל והמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת גריי סטאר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גריי סטאר.
 16. הפרטים האישיים הנמסרים בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של גריי סטאר. גריי סטאר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת, העמודים בהם צפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
 17. . אנו לא נעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
 • העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או שירותים שנמכרו.
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בגריי סטאר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
 • אם עשית שימוש בשירותי גריי סטאר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם גריי סטאר או מי מטעמה.
 • אם התקבל בידי גריי סטאר צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין גריי סטאר.
 1. אם גריי סטאר תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
 2. גריי סטאר רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. גריי סטאר תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 3. המידע המוצג באתר גריי סטאר הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. גריי סטאר ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 4. מובהר כי ילדים מתחת לגיל 18 יכולים לשהות במועדון בהשגחת מבוגר בלבד.
 5. מטעמי אבטחה, הכניסה והשהות במועדון הגריי סטאר עשויים להיות מותנים בחיפוש בחפציהם של האורחים. אין להכניס למועדון כלי נשק מסוג כלשהו. אין להכניס מזון ו/או שתייה למתחם המועדון הגריי סטאר. אין להכניס לרחבי המתחם זיקוקים, נרות, קונפטי או כל דבר נפיץ אחר.
 6. בעת הזמנת המקומות ו/או בכניסתכם למועדון תתבקשו לתת פרטי כרטיס אשראי כבטחון לשמירה על הציוד. הנכם נותנים בזה אישורכם לחיוב הכרטיס בגין כל נזק ו/או אבדן שיגרם על ידי מי מהאורחים בחדר לציוד ו/או לריהוט ו/או בגין איחור בפינוי החדר.
 7. לתשומת לבכם: הזמנת החדרים היא לפרק זמן קצוב ומוגדר. אורחים אחרים עשויים להזמין את החדר מייד אחריכם ועלינו להכין ולסדר אותו עבורם. לכן, יש לפנות את החדר עם תום פרק הזמן שהוזמן. הארכת השהות בחדר מעבר להזמנה, אפשרית רק על בסיס מקום פנוי ובהתאם לתקנון. אי פינוי החדר במועד יגרור תשלום קנס בעלות שעתיים נוספות לכל אדם.
 8. אחריותכם הינה להקפיד להגיע בזמן כך שתוכלו להתחיל להשתמש בחדר במועד. אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת שהחדר יעמוד לרשותכם בשעה היעודה, אולם אין ביכולתנו להתחייב שכך יקרה.
 9. התעסקות כלשהי עם הציוד הטכני בחדר אסורה בהחלט, בכל מקרה של תקלה יש לקרוא לאנשי הצוות.
 10. העמידה על שולחנות והספות בחדרים אסורה בהחלט.
 11. גריי סטאר אינה אחראית לשמירה על חפצים ו/או חפצי ערך של אורחי המועדון וחפצים אלו ושמירתם הינה באחריות האורחים בלבד.
 12. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר גריי סטאר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של גריי סטאר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של גריי סטאר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של גריי סטאר בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של גריי סטאר ו/ או המפרסמים, בכתב ומראש.
 13. השירים, הסרטים, המשחקים וכל תוכן אחר במערכת גריי סטאר כפופים לזכויות יוצרים ומבצעים אין להקליט ו/או לשעתק בדרך כלשהי את התכנים האמורים אלא באמצעים ובדרכים שמאפשרת המערכת ואף זאת לשימוש אישי ופרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו.
 14. למניעת ספק, מובהר ומודגש כי אין לשנות, להעתיק, לשעתק, לשכפל, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לבצע בפומבי, לפרסם, להעניק רישיונות, ליצור יצירות נגזרות, להעביר ו/או למכור ו/או להשכיר את התכנים ו/או המוצרים ו/או סמלים, סימני מסחר, סימנים מזהים של בעלי זכויות וכיוב', באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא.
 15. כל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במוצרים ו/או בשירותים שבאתר, שאינו מותר במפורש על פי תנאים אלו, אסור. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר, בשירותים, בתכני האתר, במוצרים שבאתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי
 16. אנו מכבדים את קניינם הרוחני של אחרים. אם הנך סבור כי יצירתך הועתקה באופן הפוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע על כך מיידית בכתב את החברה. צעדים שיינקטו על ידי החברה, אם וככל שינקטו, בהסתמך על מידע שתעביר, לא יהוו הכרה בזכות ו/או בטענה ו/או הוכחה להפרת זכות.
 17. חלק מהתכנים המצויים באתר כמו גם אלו שנעשה בהם שימוש במועדון גריי סטאר נעשו על ידי אחרים ולגריי סטאר אין כל אחריות באשר לתכנים אלו והשימוש בהם במסגרות המורשות באתר זה ובמועדון גריי סטאר הן על אחריות המשתמש בלבד.
 18. על השימוש באתר גריי סטאר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר גריי סטאר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בתל-אביב-יפו בישראל.
 19. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
 20. המידע באתר זה מועבר אליכם באמצעים אלקטרונים, ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים , וליקויים מחובת המשתמש לוודא את הפרטים המוצגים באתר. גריי סטאר אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים לרבות בגין שינויים באתרים ו/או במקומות.
 21. בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי אירוע גריי סטאר אינה אחראית להחזר כספי ללקוח וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד גריי סטאר.
 22. גריי סטאר שומרת על זכותה לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הנוסח הקובע הוא הנוסח המופיע באתר.
 23. המחיר כולל מע"מ על פי חוק, אך לא כולל שירות.
 24. האתר מופעל על ידי חברת מועדון הגריי בע"מ ח.פ. 515758142 מרח' אלטלף 3 יהוד-מונוסון. שירות לקוחות: 035652700 או במייל: graystar2018@gmail.com